Preskočiť na obsah

Business consulting

Vieme, ako s vašimi iniciatívami v oblasti riadenia projektov a procesov v organizácii dosiahnuť cieľ, pretože náš tím dokázal, že dokáže pomôcť organizáciám a verejným subjektom riešiť ich najznepokojujúcejšie otázky.

Ako hovoríme – náš tím je zvyknutý uplatňovať túto zručnosť v našom vlastnom pracovnom prostredí tak, aby bolo inkluzívne a udržateľné.

Poďme to spolu vyskúšať

Dajte nám šancu dokázať, že v spolupráci s nami dokáže lietať aj vaša organizácia.

Funguj ako jeden tím

Zavedenie procesného riadenia

Ako funguje organizácia

Zhodnotíme stav, zavedieme role a zodpovednosti, namažeme stroj, aby išiel hladko

Poznajte svoje limity

Vypočítaj kapacitu svojho tímu a svojej organizácie

Kapacitný model

Simulácia procesu a výpočet alokácie ľudí, kapacity zdrojov a nákladov na výkon a kalkulačka na simuláciu parametrov a zistenie koľko zdrojov potrebujem pre aký výstup

Experimentuj

Bezpečne vyhodnoť dopady svojich zámerov

Simulácia

Vytvorenie virtuálneho pracovného prostredia so všetkými parametrami na testovanie scenárov a zhodnotenia

Digitalizuj

Automatizuj tak, aby to naozaj fungovalo

Automatizácia

Spracujeme zadanie s ohľadom na business požiadavky a na základe výpočtu návratnosti odporúčame rozsah vhodný na digitalizáciu a spracujeme zadanie pre výber dodávateľa

Riaďte svoje projekty

Majte zmeny pod kontrolou

Projektový manažment

Riadenie zmenovej iniciatívy od vzniku po akceptáciu, alebo uzdravenie prebiehajúcich zmenových iniciatív

Riaďte svoje procesy

Dôveruj ale preveruj

Procesný manažment

Spolu zavedieme potrebné procesy, nastavíme podmienky pre efektívnu spoluprácu a rozbehneme systém neustáleho zlepšovania výkonnosti firmy ako celku

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a spolu nájdeme možné riešenia