Preskočiť na obsah

Security governance

Skutočné riadenie bezpečnosti

Bezpečnosť celej organizácie je tak silná, ako jej najslabší článok. Často sú to nezabezpečené prístupy, zariadenia či identity. Keďže rozhodovanie o bezpečnosti môže prebiehať na viacerých úrovniach, je dôležité, aby všetci zúčastnení hovorili rovnakým jazykom. Aby sme to dosiahli, sme pripravení pomôcť všetkým zúčastneným stranám nájsť spoločnú reč a odhaliť najkritickejšie zraniteľnosti vášho cloudového prostredia. Následne vám pripravíme plán na nápravu, ktorého súčasťou býva aj časový odhad a potrebné licencie. Zraniteľnosti a nedostatky potom spolu s vašim tímom implementujeme do vášho prostredia.

Zhodnotenie a plán

Zistite, aké riziká vám hrozia a ktoré sú pre vás kritické.

Individuálny prístup

Každá organizácia je iná. Plán zostavujeme vždy na mieru a podľa možností klienta.

Kultúra bezpečnosti

Bezpečnosť začína a končí pri ľuďoch. Firemná kultúra bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou riešenia.

Komunikácia

Podpora spolupráce a komunikácie medzi rôznymi oddeleniami a zainteresovanými stranami.

Pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť dostať bezpečnosť pod kontrolu

Zero Trust

Zero trust je spôsob udržiavania dáť a infraštruktúry v bezpečí tým, že každý pokus o prístup je starostlivo verifikovaný a až potom povolený. V praxi to napríklad znamená, že len tak niekomu neposkytnete prístup k firemným údajom, aj keď sa už nachádza vo vašej sieti . Namiesto toho sa vykonávajú neustále kontroly, aby ste sa uistili, že používateľ má oprávnenie na prístup k zdrojom. Zero Trust pritom legitímnych používateľov vôbec nebrzdí pri práci, avšak potencionálnym útočníkom značne znepríjemňuje život a tým chráni vaše digitálne zdroje. Prelistujte si niektoré kľúčové zásady prístupu Zero Trust.

Zásady Zero Trust

Poskytnite prístup k digitálnym zdrojom len ľuďom a službám, ktoré ho skutočne potrebujú

Rozdeľte siete a aplikácie na menšie, lepšie spravovateľné segmenty

Overte každého používateľa, zariadenie a aplikáciu pri každom udelení prístupu

Monitorujte a analyzujte v reálnom čase s cieľom odhaliť bezpečnostné incidenty čo najskôr

Chráňte svoje súbory pomocou šifrovania a zásad prevencie straty údajov

Overené baseline a referenčné nastavenia

Na zabezpečenie vášho prostredia používame osvedčenú kombináciu baseline-ov a osvedčených postupov (best practices). Tieto potom prispôsobujeme vašim licenciám a potrebám. Všade, kde je to možné, používame produkty prvej strany a produkty, ktoré sú už súčasťou zakúpených licencií, aby sme vám ušetrili zbytočné náklady. Naše obľúbené baseline-y a best practices zahŕňajú produkty spoločností Microsoft, CIS (Center for Internet Security), ako aj sady bezpečnostných plánov britskej a austrálskej vlády a ďalších.

Baselines a best practices

Zabezpečenie konfigurácie a správy vašich IT systémov bezpečným spôsobom

Baselines sú často zosúladené s regulačnými požiadavkami a odvetvovými normami

Poskytujú konzistentný a opakovateľný proces konfigurácie a správy IT systémov

Zefektívnujú vaše investície v oblasti bezpečnosti a znižujú zložitosť udržiavania bezpečného prostredia

Poskytujú pevné základy pre budúce vylepšenia

Chráňte svoje dáta kdekoľvek

Ochrana informácií a prevencia straty dát sú dôležité spôsoby, ako udržať citlivé firemné údaje v bezpečí. Tieto metódy zahŕňajú nastavenie bariér a pravidiel, ktoré zabezpečia, aby k vašim dátam mali prístup len oprávnené osoby a aby nedošlo k ich náhodnému alebo úmyselnému úniku. To môže zahŕňať napríklad šifrovanie údajov, rôzne zásady prevencie straty dát a proaktívne monitorovanie ich používania. Nasadením týchto metód môžete pomôcť zabrániť krádeži identity, podvodom alebo iným typom neoprávneného prístupu k vašim dátam a zároveň zostať v súlade s regulačnými požiadavkami a odvetvovými normami.

Ochrana informácií a prevencia straty dát

Zabezpečenie dát v súlade s regulačnými požiadavkami a priemyselnými normami

Identifikovanie typov citlivých informácií a potenciálne riziká alebo hrozby, ktoré ich ohrozujú

Obmedzenie prístupu k dátam na základe typu informácie, ktorú obsahujú

Šifrovanie najcitlivejších dát a zrušenie prístupu bez ohľadu na to, kde sú dáta uložené

Proaktívny monitoring používánia dát, ich zdieľania a nadmerného sťahovania

Vzdelávanie zamestnancov o dôležitosti ochrany informácií a prevencie straty dát

Prečo práve riadenie bezpečnosti?

Organizácie všetkých veľkostí by mali investovať čas a prostriedky do kybernetickej bezpečnosti, pretože kybernetické útoky môžu mať významné finančné, reputačné a právne dôsledky. Investície do kybernetickej bezpečnosti vám pomôžu zmierniť tieto riziká a ochrániť váš majetok, povesť a zákazníkov. Zavedením osvedčených bezpečnostných postupov a technológií môžete znížiť pravdepodobnosť úspešného kybernetického útoku a účinne reagovať na prípadné incidenty, ku ktorým dôjde.

Niekoľko kľúčových štatistík

Existujúce opatrenia kybernetickej bezpečnosti sa stávajú čoraz zastaranejšími

82% únikov dát zahŕňalo ľudský prvok, vrátane sociálneho inžinierstva, chýb a zneužitia identity

Percento používateľov zasiahnutých cieleným ransomwarom sa v roku 2022 zdvojnásobilo

52% spoločností plánuje zvýšiť výdavky na IT v roku 2023

69% majiteľov firiem sa bojí, že by ich úspešný kybernetický útok mohol vyradiť z prevádzky

Potrebujete vylepšiť IT bezpečnosť?

Kontaktujte nás pre podrobné informácie o našom prístupe!